„Europass“ pažymėjimo priedėlis

Ieškoti „Europass“ pažymėjimo priedėlio

Kas tai?

„Europass“ pažymėjimo priedėlis pateikia papildomą informaciją apie asmens įgytą profesinę kvalifikaciją. Tai tik priedas prie profesinės mokyklos baigimo pažymėjimo. Jis nepakeičia paties pažymėjimo, bet aiškiau išdėsto tai, kas pažymėjime yra įvardinta. „Europass“ pažymėjimo priedėlis yra parengtas ne konkrečiam asmeniui, o konkrečiai profesinio mokymo programai. Jame pateikiama papildoma informacija kokie turėtų būti pagal atitinkamą programą besimokiusio asmens įgyti gebėjimai ir kompetencijos, kokia profesine veikla asmuo galėtų verstis.

Kam naudingas?

Asmenims, baigusiems įvairių tipų profesinio rengimo mokyklas arba papildomo profesinio ugdymo kursus, bei ieškantiems darbo Lietuvoje ir užsienyje.

Kodėl verta turėti?

  • Pateikia svarbią informaciją apie profesinį pasirengimą ir atskleidžia įgytus gebėjimus darbdaviui;
  • Naudingas ieškant darbo Lietuvoje ir Europoje;
  • Padeda asmeniui, įgijusiam profesinį išsilavinimą, patogiau ir lengviau pristatyti savo įgytas žinias ir kompetencijas potencialiam darbdaviui arba mokymo institucijai;
  • Palengvina asmens tinkamumo konkrečiam darbui įvertinimą arba tolesnės pasirinktos mokymosi programos tinkamumo įvertinimą.

Kaip gauti?

„Europass“ pažymėjimo priedėlio ieškokite AIKOS sistemoje pagal profesinę mokymo programą.

Skip to content