Veikla

„EUROPASS“ PROJEKTO 2017 M. REZULTATAI:

  • Sukurtas „Europass“ Lietuvos nacionalinio centro „Facebook“ profilis @EuropassLietuva, kuris per nepilnus metus surinko virš 4000 sekėjų.
  • Sukurtas „Europass“ veiklos Lietuvoje įvaizdžio vadovas.
  • „Europass“ projekto tinklalapyje sukurtas naujas skyrelis „Įdomu“, kuriame sudėtos visos projekto metu parengtos interaktyvios priemonės ir leidiniai.
  • Parengti du infografikai aukštųjų mokyklų studentams ir profesinių mokyklų mokiniams apie pristatant „Europass“ dokumentus bei jų naują. Aukštojo mokslo institucijoms ir profesinėms mokykloms parengtas ir išplatintas reklaminis paveikslėlis („baneris“) su nuoroda į infografiką, kurį institucijos buvo pakviestos įsikelti į savo tinklalapį.
  • Parengti 5 Lietuvos istorinių asmenybių „Europass“ CV ir patalpinti svetainėje istoriniaiCV.lt. Igyvendinta jų reklaminė kampanija per socialinį tinklą „Facebook“, lauko reklama Vilniuje, „chatbot“ ir įvairius renginius, parodas.
  • 10 tūkstančių mažų „Europass“ užrašinių išplatinta visuose Lietuvos Jaunimo darbo centruose bei kitų renginių metu.
  • „Europass“ priemonės darbdaviams pristatytos personalo specialistams bendrame renginyje su PVPA, „Confinn“ konferencijoje, viešinamos elektroninėje erdvėje bei „Žinių radijuje“.
  • Bendradarbiaujant su „Euroguidance“ ir „EQF“ organizuota konferencija „ 10 ES įrankių efektyviam karjeros specialisto darbui“ apie ES įrankius, padedančius įvertinti, pripažinti ir pristatyti mobilumo metu įgytas kompetencijas. Konferencijos metu apie ES įrankius ir jų naudą sužinojo 111 karjeros specialistų iš visų sektorių.
  • Projekto veiklos viešintos įvairiuose renginiuose: parodose „Studijos 2017“, „Mokykla 2017“, „Tavo kelias 2017“, bei Mokytojų festivalyje.
  • Kartu su „ECVET“ ir „Euroguidance“ sukurtas filmukas, kuriame pristatomi Europos Komisijos įrankiai, skirti tarptautinei profesinei praktikai.

           DRAUGAI IR PARTNERIAI: