Lietuvos SOLVIT paskelbė 2015 m. veiklos ataskaitą

Lietuvos SOLVIT centras 2015 m. veiklos ataskaitoje skelbia, kad SOLVIT tinklo teikiamomis nemokamomis paslaugomis naudojasi vis daugiau Lietuvos piliečių ir įmonių, kurios nori greitai ir veiksmingai išspręsti su ES vidaus rinka susijusias problemas. SOLVIT gali padėti, jeigu kitos ES šalies viešosios valdžios institucijos pažeidė ES jums užtikrinamas piliečio arba įmonės teises ir jūs (dar) nesikreipėte į teismą. Tad jeigu jūs, kaip ES šalies pilietis arba įmonė, kitoje ES šalyje susiduriate su papildomomis kliūtimis dėl to, kad valdžios institucija nedaro to, kas reikalaujama pagal ES teisę kreipkitės į SOLVIT.

Problemų, kilusių lietuviams kitose ES šalyse, sprendimo veiksmingumas
2015 m. net 83 proc. SOLVIT bylų buvo išspręsta teigiamai, t. y. kitų ES šalių institucijos, kuriomis buvo skundžiamasi, pakeitė savo sprendimus.

Klausimai, kuriais SOLVIT gali padėti:

- Jūsų profesinės kvalifikacijos pripažinimas
- Vizos ir teisės gyventi šalyje
- Prekyba ir paslaugos (įmonėms)
- Transporto priemonės ir vairuotojo pažymėjimai
- Išmokos šeimai
- Teisės į pensiją
- Darbas užsienyje
- Bedarbio pašalpos
- Sveikatos draudimas
- Galimybė mokytis
- Tarptautinis kapitalo judėjimas ir mokėjimai
- PVM grąžinimas.

Geroji SOLVIT patirtis
Danijoje gyvenanti ir dirbanti lietuvė norėjo pasikeisti vairuotojo pažymėjimą Danijoje, nes pasibaigė jo galiojimo laikotarpis. Tačiau Danijos institucija atsisakė pakeisti vairuotojo pažymėjimą, kadangi jis buvo išduotas Lietuvoje. Įsikišus SOLVIT buvo pripažinta, kad lietuvės vairuotojo pažymėjimą turi atnaujinti Danijos atsakinga institucija. SOLVIT dėka Danijoje gyvenanti lietuvė toliau gali vairuoti.

Kviečiame susipažinti su Lietuvos SOLVIT centro 2015 m. veiklos ataskaita.

Plačiau apie SOLVIT veiklą www.solvit.lt

Atgal