„Europass“ projektui Europoje jau 10 metų

 

 Šiais metais Europoje minimas „Europass“ projekto 10 metų jubiliejus.  Pagrindinis „Europass“ atsiradimo Europos Sąjungoje tikslas - sukurti vieningų visoje bendrijoje naudojamų dokumentų komplektą, padedantį gauti standartizuotą ir išsamią informaciją apie asmens išsilavinimą, turimas kompetencijas ir įgūdžius.  

„Europass“ Europoje

Artėjant jubiliejinei sukakčiai, siekiant išsiaiškinti „Europass“ priemonių populiarumą ES šalyse, Europos Komisijos užsakymu 2014 m. buvo atliktas tyrimas European area of skills and qualifications. Tyrimas atskleidė, kad net trečdaliui ES piliečių yra žinomas bent vienas  jų išsilavinimą,  įgūdžius ir kvalifikacijas apibendrinantis ar patvirtinantis dokumentas.

Vienas pagrindinių tyrimo klausimų buvo – ar ES piliečiai yra girdėję apie specialius dokumentus, skirtus aprašyti ir pagrįsti jų turimus įgūdžius ir kvalifikacijas, reikalingas norint mokytis, stažuotis ar įsidarbinti jų gyvenamojoje ar kitoje ES šalyje. Tarp trečdalio (34 proc.) ES piliečių, pažymėjusiųjų, jog jie žino bent vieną tokių dokumentų, populiariausias - Europass“ CV, kiti nemažiau populiarūs įvardinti – Europass“ diplomo priedėlis, Europass“ pažymėjimo priedėlis ir Europass“ kalbų pasas. Mažiausiai respondentams žinomas Europass“ mobilumo dokumentas (Vertinant Europass dokumentų žinomumą atskirose ES šalyse, įdomu, kad Europass“ CV yra labiausiai žinomas Lietuvoje (net 50 proc.) ir Maltoje (48 proc.). Tyrimo metu respondentai Lietuvoje taip pat įvardino ir kitus „Europass“ dokumentus - apie  „Europass“ diplomo priedėlį žino - 38 proc. dalyvavusiųjų apklausoje, o  apie Europass pažymėjimo priedelį  - 26 proc. 

„Europass“ Lietuvoje

Džiaugiamės, kad Švietimo mainų  paramos fondo vykdoma veikla „Europass“ dokumentų sklaidos, konsultavimo ir informavimo srityje atsispindi ir Europos Komisijos atliktame tyrime, kuris atskleidė gana didelį  „Europass“ dokumentų populiarumą Lietuvoje.

„Europass“ projektas Lietuvoje skaičiais ir faktais:

  • Pagrindinėje „Europass“ europinėje svetainėje nuo projekto pradžios apsilankė per 1 milijoną lankytojų iš Lietuvos.
  • „Europass“ dokumentų lietuvių kalba nuo projekto pradžios buvo atsiųsta per 1 500 000.
  • Nuo projekto pradžios Lietuvos gyventojai užpildė daugiau nei 370 000 Europass“ CV.
  • Kasmet Lietuvoje yra išduodama apie 1 200 Europass“ mobilumo dokumentų.
  • Visi aukštąjį mokslą baigę Lietuvoje asmenys gauna „Europass“ diplomo priedėlį.

 

Ar žinojote kad: „Europass“ svetainėje kasdien apsilanko apie 50 000 žmonių, daugiausiai iš jų norėdami užpildyti ar atnaujinti savo „Europass“ CV (net apie 25 000 CV yra sugeneruojama kasdien), kuriuo naudosis darbo ar studijų paieškai.

Atgal