10 įrankių karjeros konsultantui

Spalio 25 d. įvyko konferencija „10 ES įrankių lengvesniam karjeros konsultanto darbui“, kurios metu buvo įdomiai ir praktiškai pristatyta 10 Europos Sąjungos sukurtų iniciatyvų ir tinklų, kurių priemonės bei įrankiai gali būti naudingi karjeros konsultanto darbe. Renginį organizavo Švietimo mainų paramos fondas ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, administruojantys Lietuvoje „Euroguidance“, „Europass“ ir „EQF“ projektus.

Susipažinkite – 10 įrankių:

 - Euroguidance
 - Solvit
 - Europos kvalifikacijų sandara
 - Europass
 - ECVET
 - Europos solidarumo korpusas
 - ENIC/NARIC
 - Youthpass
 - Eures
 - Eurodesk

 
Atgal